• +32 9 235 01 00

Missie

In de regio Lokeren-Moerbeke staat Sakura garant voor mensgerichte zorg aan ouderen in verschillende woonvormen. Wij doen dit in dialoog met bewoners, mantelzorgers, zorgverleners en vrijwilligers. Wij zijn een gezonde organisatie met tevreden bewoners en gemotiveerde medewerkers.

Mensgerichte zorg omvat: 

Voor bewoners en mantelzorgers

Onze bewoners ontvangen persoonlijke en respectvolle zorg omdat ieder mens een uniek individu is met eigen voorkeuren, waarden en behoeften. Een luisterend oor, medezeggenschap, respectvolle omgang en informeren van onze bewoners zijn essentieel voor een goede zorgrelatie.

Voor zorgverleners en vrijwilligers

Onze medewerkers en vrijwilligers werken in een positief klimaat met waardering, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, collegialiteit en goede communicatie. Ons doel is dat zij het beste van zichzelf kunnen geven en hun werk met liefde doen. Binnen Sakura gaan wij respectvol met elkaar om en luisteren wij naar elkaar.

Voor de omgeving

Onze bewoners voelen zich op hun gemak door de comfortabele inrichting, een mooi en ordelijk gebouw en dito tuin en een sociale omgeving waar mantelzorgers en de gemeenschap een rol hebben.

Voor de organisatie

Wij zorgen ervoor een vinger aan de pols te houden omtrent de tevredenheid van onze bewoners, mantelzorgers, zorgverleners en vrijwilligers. Door het kiezen voor mensgerichte zorg ontstaat er een elan in de organisatie waarbij het goede wordt gewaardeerd en vernieuwing effectief wordt ingevoerd.