• +32 9 235 01 00

Bestuur

Algemene Vergadering

Het zorgbedrijf wordt aangestuurd door de Algemene Vergadering bestaande uit 17 raadsleden. Zij vergaderen minimum tweemaal maal per jaar.

 

Raad van Bestuur

Het dagelijks beleid wordt bepaald door de Raad van Bestuur die samengesteld is uit 9 raadsleden. Zij vergaderen tweemaandelijks. De Lokerse leden van de Raad van Bestuur zijn Stefan Walgraeve, Marijke Duyck, Els Van Branden, Guido De Waele, Eddy Van Bockstal en Ron Van Kersschaver. De Moerbeekse leden van de Raad van Bestuur zijn Peter De Bock, Inge Mertens en Lut van de Vijver. 

 

Directiecomité

Het directiecomité neemt beslissingen inzake dagelijks bestuur en maakt de algemene beleidsvoorbereiding van het zorgbedrijf op. De leden vergaderen tweemaal per maand. Het directiecomité bestaat uit voorzitter Stefan Walgraeve, ondervoorzitter Peter De Bock, algemeen directeur Bart D’hanis, campusdirecteurs Bert Wouters en Thierry Goossens, financieel directeur Bea Sergeant en hoofd facilitaire diensten-preventieadviseur Jan Van de Vyver.