• +32 9 235 01 00

WZC Ter Moere: wijzigingen bezoekersregeling vanaf 08.05.2021

05/05/2021 | Ongecategoriseerd | Meer nieuws

                                                                                                                                       Lokeren, 5 mei 2021              

 

 

Geachte bewoner en bezoeker,

 

Na de eerste fase van versoepelingen die ingingen op 15 maart 2021 mogen er eindelijk extra versoepelingen ingevoerd worden in de woonzorgcentra. De voorwaarde hiervoor blijft dat 90% van de bewoners en 70% van de personeelsleden gevaccineerd zijn met 2 dosissen. Daarom worden nieuwe bewoners, nieuwe medewerkers, vakantiewerkers nog verder gevaccineerd. 

 

Zoals steeds hebben we gezocht naar een evenwicht tussen de epidemiologische veiligheid van bewoners en medewerkers en het mentale welzijn van de bewoners. Hieronder volgt een overzicht van de 2de fase van de versoepelingen die geldig blijven zonder tegenbericht en die ingaan op zaterdag 8 mei 2021 tenzij anders vermeld:

 

 • Op de kamer is meer bezoek welkom:
  • Tussen 13u30-16u30
  • Het aantal verschillende bezoekers is onbeperkt, met een max. van 2 personen die tegelijkertijd aanwezig zijn in de kamer. Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker, het behoud van voldoende afstand en het respecteren van de hygiënemaatregelen blijven verplicht.
  • Kinderen van minder dan 12 jaar vallen ook onder deze regel en worden meegeteld als bezoeker. Zij dragen ook een chirurgisch mondneusmasker.

 

 • Elke bewoner kan 2 vaste bezoekers hebben. Deze vaste bezoekers kunnen tweewekelijks wisselen, telkens de 1ste en de 15de van de maand. Registratie en wijzigingen van de vaste bezoekers dienen te worden doorgegeven aan het onthaal. Deze vaste bezoekers hebben de keuze:
  • Ofwel opteren zij voor een kamerbezoek; het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is hierbij verplicht.
  • Ofwel opteren zij voor een bezoek aan de cafetaria of op het terras. Als men neerzit aan de tafel mag het mondneusmasker af. Gebruik zowel in de cafetaria als op het terras de aangeduide-voorziene tafels en stoelen.
  • Een huisbezoek bij de 2 vaste bezoekers is mogelijk. Dit kan dagelijks tussen 13u30-16u30. Dit huisbezoekje dien je minimaal 24 uur op voorhand aan de afdeling te melden. Tijdens dit huisbezoek is enkel contact met het samenwonend gezin van de vaste bezoeker toegelaten. Dus bv. kleinkinderen uitnodigen die elders wonen, is niet toegelaten. Bij de verplaatsing dragen de bezoeker en de bewoner een mondneusmasker.

 

 • Vanaf maandag 10 mei 2021 gaat de cafetaria beperkt open van 14u tot 16u30.

 

 • Op het terras zal een drankje kunnen worden gebruikt tussen 14u en 16u30 voor maximaal 2 vaste of niet-vaste bezoekers en 1 bewoner per tafel. Als je zit aan de tafel op het terras, mag het mondneusmasker afgezet worden als er 1.5 m afstand tussen elke persoon aan de tafel is. Gebruik enkel de voorziene tafels en stoelen.
 • De cafetaria binnen wordt voorbehouden voor de bewoners en voor de bewoners met hun 2 vaste bezoekers. Het mondneusmasker mag in de cafetaria enkel worden afgezet wanneer men aan tafel zit.
 • Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en bezoekers steeds een chirurgisch mondneusmasker.
 • In de cafetaria zullen de interne richtlijnen en concrete openingsdagen uithangen; deze dienen te allen tijde te worden gevolgd.

 

 • De bewoners van een afdeling worden beschouwd als 1 bubbel en daarbinnen hoeft er dus geen mondneusmasker gedragen te worden en geen sociale afstand aangehouden te worden. 

 

 • Het verluchten van de kamer tijdens het bezoek blijft zeer belangrijk in het voorkomen van overdracht van virussen. Daarom wordt zeer uitdrukkelijk gevraagd om een raam op klikstand te zetten en de deur open te laten tijdens het volledige bezoek. Eten en drinken tijdens het bezoek op de kamer is nog steeds niet toegelaten. Vermits tijdens een kamerbezoek de richtlijnen rond ventilatie en verluchting onvoldoende kunnen worden gegarandeerd, dienen de afstandsregels en hygiënemaatregelen te worden gerespecteerd en is het dragen van een chirurgisch mondneusmasker tijdelijk nog verplicht.

 

 • Bij het betreden van de voorziening registreren de bezoekers zich zelf aan het onthaal en ontsmetten zij de handen. Er wordt aan het onthaal zelf een fles met een ontsmettingsmiddel en een papieren doekje genomen voor het ontsmetten van de stoel en alles wat de bezoeker heeft aangeraakt. Alle bezoekers dragen een mondneusmasker tijdens de volledige duur van het bezoek. Bezoekers gaan rechtstreeks naar de kamer en mogen niet in de gangen en de gemeenschappelijke ruimtes rondlopen.

 

 • Op woensdag 28 april 2021 werd ons eigen kapsalon weer geopend. De kapster werkt elke dinsdag op afspraak. Zij geeft de eerste weken prioriteit aan de bewoners die dit jaar nog niet aan de beurt kwamen voor een knipbeurt.

 

 • Externe kapsters, pedicures en ander niet-medische contactberoepen worden toegelaten vanaf maandag 10 mei 2021, mits ze werken conform de nationale richtlijnen van hun sector. We voorzien voor hen het kapsalon elke maandag, dinsdag en vrijdag. Graag voorafgaand deze ruimte reserveren aan het onthaal of op 09/340 8703.

 

 

Voor verdere vragen omtrent de bezoekregeling kunt u terecht aan het onthaal op het telefoonnummer 09/340 8703. 

 

Met dank voor uw begrip en medewerking,

 

 

 

Bart D’hanis, algemeen directeur Zorgbedrijf Sakura 

Ria Coppens, directeur WZC Hof Van Eksaarde  

Bert Wouters, directeur WZC Ter Durme