• +32 9 340 87 03

Versoepelingen vanaf 15 maart 2021 Ter Moere

10/03/2021 | Algemeen nieuws | Meer nieuws

Geachte bewoner en bezoeker,

Na bijna één jaar coronapandemie mogen én kunnen er versoepelingen ingevoerd worden in de woonzorgcentra omtrent het contact tussen enerzijds bewoners onderling en anderzijds bewoners en bezoekers. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft beslist dat dit kan 10 dagen nadat 90% van de bewoners en 70% van de personeelsleden gevaccineerd zijn met 2 dosissen. Dit is ons woonzorgcentrum het geval vanaf maandag 15 maart 2021.

Tegelijkertijd blijft het zaak om behoedzaam te zijn en de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Een woonzorgcentrum staat immers niet op zich, maar midden in de samenleving die een algemene dynamiek kent op het vlak van besmettingen, ziektes en overlijdens. Daarom blijven de basisregels voor hygiëne en bescherming cruciaal, ook als iedereen gevaccineerd is: afstand houden, handhygiëne, dragen van een chirurgisch mondneusmasker. 

Hieronder volgt een overzicht van de eerste fase van de versoepelingen die geldig blijven zonder tegenbericht en die ingaan op maandag 15 maart 2021:

 • Elke weekdag én weekenddag kan er 1 bezoeker op bezoek komen op de kamer tussen 13u30 en 16u45; het bezoek kan dus maximaal 3u15 duren en wordt altijd afgerond om 16u45. Binnen de familie kan er best afgesproken worden wie wanneer op bezoek komt, want alleen de eerste bezoeker wordt toegelaten. Deze bezoekers zijn 2 vaste bezoekers die om de 2 weken mogen wisselen op elke 1ste en 15de dag van de maand. Deze namen worden bij aanvang van de bezoekperiode aan het onthaal doorgegeven en geregistreerd.

 

 • De bestaande mogelijkheid tot bezoek in de babbelbox, waarbij vanaf 15 maart 2 niet-vaste bezoekers aanwezig kunnen zijn, blijft behouden. Hiervoor kan gereserveerd worden via de website van Zorgbedrijf Sakura op de bezoekdagen die voor 15 maart golden. Dit bezoek kan doorgaan om 10u30, 13u00, 14u00, 15u00 en 16u00. Bezoek in de babbelbox blijft 7 dagen op 7 beschikbaar. Familieleden die liever nog niet op kamerbezoek komen, kunnen hier ook gebruik van maken.

 

 • Bij het betreden van de voorziening worden de bezoekers geregistreerd aan het onthaal aan de hoofdingang. Temperatuur nemen, handen ontsmetten en een nieuw, chirurgisch mondneusmasker opzetten blijven een vereiste. Er wordt aan het onthaal een fles met ontsmettingsmiddel meegegeven voor het ontsmetten van de stoel en de contactpunten van de bezoeker bij afsluiting van het bezoek.

 

 • In deze eerste fase van versoepeling kiezen we ervoor dat elke bezoeker het chirurgisch mondneusmasker blijft dragen en 1.5 m afstand blijft houden gedurende het hele bezoek. Indien de bewoner op meer dan 1,5 meter afstand blijft, dan hoeft de bewoner geen mondneusmasker te dragen. Bezoekers gaan rechtstreeks naar de kamer en mogen niet op de gangen en in de gemeenschappelijke ruimtes rondlopen.


         -> Bezoek op de kamer is toegelaten, mits een goede ventilatie door het raam op klikstand te zetten en de deur van de kamer open te laten.         

         -> Beperkt fysiek contact is alleen toegelaten als de vaste bezoeker de partner van de bewoner is. Als de afstand van 1.5 meter niet behouden kan blijven, dienen de bewoner én zijn of haar partner allebei een mondneusmasker te dragen.    

         -> Bij bezoek binnen en buiten mag er voorlopig nog niets gedronken of gegeten worden.

 

 • De afdeling van de bewoners wordt beschouwd als hun bubbel en dus dienen zij op de afdeling geen mondneusmasker te dragen. Zodra zij de afdeling verlaten, wordt gevraagd dat bewoners hun handen ontsmetten en hun mondneusmasker altijd dragen.  Activiteiten gebeuren in deze fase alleen nog op de eigen afdeling. 

 

 • Bewoners kunnen de voorziening nog niet verlaten, tenzij om te wandelen op de campus alleen of in groep, waarbij steeds een mondneusmasker gedragen wordt. We zouden bezoekers zelfs willen vragen om maximaal op stap te gaan op de campus met de bewoners. Bewoners kunnen steeds op het terras zitten met een mondneusmasker.

 

 • Bezoek in open lucht op het terras kan volgens de geldende maatregelen van het Overlegcomité. Hierbij wordt wel steeds een mondneusmasker gedragen door iedereen en wordt er een sociale afstand van 1.5 m gehouden. 

 

 • Indien er een of meerdere besmettingen opduiken, kan er tijdelijk een specifieke regeling gelden. Deze wordt tijdig gecommuniceerd. Voor bewoners in een palliatieve situatie blijft de bezoekregeling zoals voorheen; afspraken hieromtrent kunnen gemaakt worden met de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Voor het betreden van de kamer van een bewoner die in kamerisolatie verblijft, dient de bezoeker met een medewerker van het zorgteam contact te nemen om de beschermende maatregelen op een correcte manier aan te wenden.

 

 • Vanaf dinsdag 16 maart 2021 wordt het eigen kapsalon weer geopend. De eerste 2 weken zal de kapster alle bewoners systematisch een haarverzorging geven. Vanaf dinsdag 30 maart wordt er weer op afspraak gewerkt.

 

 • Externe kapsters, pedicures en andere niet-medische contactberoepen worden toegelaten vanaf maandag 15 maart 2021, mits ze werken conform de nationale richtlijnen van hun sector. Zij kunnen enkel op afspraak werken in het kapsalon. Zowel de dienstverlener als de bewoner draagt een mondneusmasker en tussen elke behandeling wordt een wachttijd van 10 minuten voorzien voor de reiniging/desinfectie van de ruimte en de materialen en voor het verluchten van het lokaal.

 

 • Bij het niet naleven van deze maatregelen kunnen bezoekers gevraagd worden een sneltest te ondergaan door een (hoofd)verpleegkundige of directie en bij herhaling hiervan kan worden overgegaan tot een beperking van het bezoek.

 

We zijn ervan overtuigd dat mits het naleven van bovenstaande afspraken deze eerste versoepelingsmaatregelen op een veilige manier kunnen verlopen.

Voor verdere vragen omtrent de bezoekregeling kunt u terecht aan het onthaal op het telefoonnummer 09/340 8701. 

Met dank voor uw begrip en medewerking,

Stefan Walgraeve                     Thierry Walbrecht                    Bart D’hanis                             Ria Coppens                            Bert Wouters