• +32 9 340 87 03

Nieuws


20/10/2020 | COVID-update: WZC Ter Durme en Ter Moere

Het Zorgbedrijf Sakura wordt vandaag opnieuw getroffen door een aantal positieve COVID-bewoners en -medewerkers. Na een eerder beperkte “uitbraak” in Hof van Eksaarde vorige week, dienen vandaag in Ter Durme de nodige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen en is vooral Ter Moere getroffen.
 
Wat TER DURME betreft testte 1 medewerker positief op COVID-19. Omdat ook enkele bewoners symptomen vertonen die wijzen op COVID-19 werd beslist een algemene testing van de bewoners op de betrokken afdeling en de medewerkers te organiseren op donderdag 22 oktober aanstaande. Tot de resultaten van deze testing bekend zijn, geldt een algemeen bezoekverbod voor WZC Ter Durme met ingang van morgen, 21 oktober 2020. Bewoners, personeelsleden en alle eerste contactpersonen van onze bewoners werden hiervan inmiddels op de hoogte gebracht.
 
Wat TER MOERE betreft: afgelopen week werden in het WZC Ter Moere een eerste COVID-positieve bewoner en medewerker getest. Na een eerste testing op dinsdag 13.10.2020 bleek dat 10 bewoners en 6 medewerkers COVID-positief testten. Alle COVID-positieve bewoners en bewoners met symptomen werden vorige week, in een aparte gang op het gelijkvloers, samengebracht. Er werd een sas gebouwd waardoor proper en vuil volledig van elkaar werden gescheiden. Hierdoor werden de gangen fysiek van elkaar gescheiden. De afgelopen dagen stelden we jammer genoeg evenwel vast dat meerdere (7) bewoners op het gelijkvloers (subcohort) ook enkele milde tot ernstige symptomen vertonen. Hierdoor werd gisteren in overleg met de CRA (=coördinerend en raadgevend arts) beslist om de cohortering te vergroten tot het volledige gelijkvloers. Intussen werden alle bewoners wiens eerste test negatief was, maar die intussen toch symptomen vertoonden, opnieuw gescreend. Daaruit is gebleken dat ook op de 1ste verdieping een zestal bewoners COVID-positief zijn. Deze middag werd daarom de beslissing genomen, in overleg met de CRA, om de eerste verdieping op te splitsen in een cohort en subcohort. Momenteel blijkt enkel de beschermde afdeling gevrijwaard te zijn. Voorlopig wordt ook in Ter Moere bezoek niet langer toegelaten. De gezondheidstoestand van onze COVID-positieve bewoners is sterk variërend, van symptoomloos tot ernstig ziek. De afgelopen dagen zijn 3 bewoners opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 1 bewoner gisterenochtend tot onze grote spijt is overleden. Wij leven uiteraard enorm mee met de familie. Eerstdaags zullen ook alle medewerkers opnieuw worden gescreend.
 
We wensen uitdrukkelijk alle personeelsleden te bedanken voor hun inzet en goede zorgen, en al onze bewoners en familieleden voor hun begrip!


16/10/2020 | WZC Ter Moere: 6 medewerkers en 10 bewoners testen positief op COVID-19


16/10/2020 | Nieuwe editie De Sakurant


13/10/2020 | Update bezoekregeling: kleurcode rood voor onze woonzorgcentra vanaf maandag 12.10.2020


09/10/2020 | WZC Hof van Eksaarde: alle resultaten COVID-19 gekend


06/10/2020 | Bewoner positief getest op COVID-19 in Hof van Eksaarde


04/09/2020 | Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 7 september


05/08/2020 | WZC Hof van Eksaarde: maak hier online uw afspraak voor een bezoek en bekijk de bezoekregeling


05/08/2020 | WZC Ter Durme: maak hier online uw afspraak voor een bezoek en bekijk de bezoekregeling


04/08/2020 | WZC Ter Moere: maak hier online uw afspraak voor een bezoek en bekijk de bezoekregeling